Co dają usługi audytorskie świadczone przez ABES AUDIT?

Jako eksperci od ryzyka na każdym etapie życia firmy pomagamy naszą wiedzą i doświadczeniem.

lat w branży
audytorskiej
lata doświadczeń
na rynku kapitałowym
usług audytorskich w ostatnich 5 latach
opinii
sądowych

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.