Zgodnie z art. 312 §1 Kodeksu spółek handlowych wkłady niepieniężne wnoszone do spółek akcyjnych podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłych rewidentów.

Chcecie dostarczyć sądowi opinii biegłego o wnoszonym aporcie?

Ustalcie z nami zakres usługi i zwróćcie się do sądu by wyznaczył nas na biegłego, co pozwoli potwierdzić czy wartość wnoszonego wkładu niepieniężnego jest wiarygodna i chroni wierzycieli spółki przed jej niewypłacalnością.

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.