Różnego rodzaju zmiany organizacyjne w sferze funkcjonowania podmiotów gospodarczych czy poszukiwanie źródeł zewnętrznego zasilania finansowego, wymagają przygotowania ocen kondycji jednostek czy wykazania racjonalności planów.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom pragniemy przedstawić naszą ofertę usług z zakresu realizacji opinii i ekspertyz sądowych. Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny realizowanych prac.

Przedmiotem naszej oferty jest realizacja wszechstronnych prac analityczno-eksperckich zmierzających do wydania rzetelnej i kompleksowej opinii na temat badanego działania. Realizujemy ekspertyzy w obszarze:

I. Ekonomii, organizacji i zarządzania, a w tym w szczególności:

 • finansów i księgowości
 • przekształceń własnościowych
 • procedur kredytowych i pomocy publicznej
 • zamówień publicznych
 • funduszy strukturalnych UE
 • zarządzania nieruchomościami
 • wycen nieruchomości

Realizację powierzonych nam opinii i ekspertyz staramy się utrzymywać na bardzo wysokim poziomie, ciągle podnosząc zakres oferowanych usług, zwiększając kadrę współpracujących z nami ekspertów, dbając o ich właściwy dobór. Potwierdza to stale rosnąca liczba prac zlecanych nam przez organy wymiaru sprawiedliwości, służby specjalne, organy ścigania czy instytucje sektora publicznego i prywatnego, zarówno w postępowaniach karnych, jak również administracyjnych i cywilnych.

W przypadku zainteresowania tą – ogólnie zarysowaną – propozycją, gotowi jesteśmy przygotować bardziej szczegółowe projekty współpracy, dostosowane indywidualnie do Państwa potrzeb i specyfiki. Czynimy starania, aby współpraca przebiegała sprawnie i była dostosowana zarówno do Państwa oczekiwań, jak też możliwości.

ABES AUDIT Sp. z o.o.

 • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
 • Tel.: +48 607 625 296
 • E-mail: abes@abesaudit.com
 • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
 • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.