Jesteśmy niezależną firmą audytorską założoną w 2004 r. Skupiamy się na ograniczeniu ryzyka przez naszych klientów, dlatego podstawą zaplanowania prac atestacyjnych jest oszacowanie ryzyka zniekształceń, a przy usługach doradczych bierzemy pod uwagę zarówno ryzyko biznesowe, jak i ryzyko kontroli lub ryzyko niepowodzenia w osiągnięciu celu wyznaczonego przez klienta. Wyniki naszych prac pozwalają na polepszenie procesu zarządzania ryzykiem u naszych klientów.

Wieloletnie doświadczenie biznesowe i gruntowne wykształcenie w obszarze finansów, rachunkowości i audytu upoważnia nas do zagwarantowania Państwu kompleksowej obsługi oraz wysokiej jakości usług. Razem z naszymi współpracownikami oferujemy nowoczesne rozwiązania oparte o sprawdzone standardy pracy. Mając na uwadze iż potrzeby każdego z naszych klientów są inne, staramy się cały czas ulepszać standardy naszej pracy, zachowując przy tym elastyczność i indywidualne podejście – stosowne dla każdego z naszych klientów.

W naszych działaniach stawiamy na zadowolenie klientów, co pozwoliło nam w poprzednich latach osiągnąć ugruntowaną pozycję na rynku podmiotów zajmujących się badaniami i przeglądami sprawozdań finansowych, dotacji unijnych, badaniami planów połączeń i przekształceń, doradztwem księgowo-finansowym oraz usługami z dziedziny doradztwa podatkowego.

Do roku 2011 w rejestrze prowadzonym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów firma audytorska miała numer 2913, potem główna działalność audytorska przeniesiona była do spółki ABES Audyt, w której Alina Barcikowska była jedną z dwóch wspólników od czasu jej założenia. 

Działalność ABES Audyt zlikwidowano, a kontynuacja działalności audytorskiej spółki przeniesiona została powrotnie do podmiotu Alina Barcikowska Expert Services in Audit. W dniu 25 września 2014 r. firma została wpisana ponownie na listę firm audytorskich pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską.

Publikacje do pobrania

Poniżej prezentujemy artykuły i referaty, które można pobrać bezpośrednio, klikając w linki poniżej:

Informacje dodatkowe

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000558516:
ABES AUDIT Sp. z o.o.
siedziba: ul. Bema 60 lok. 304, 01-225 Warszawa,
Tel. +48 607 625 296, fax +48 22 665 99 39
e-mail: abes@abesaudit.com
NIP: 5272736752  Regon: 015753819  KRS 0000558516

Firma audytorska jest wpisana na listę przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.

Kliknij aby pobrać Sprawozdanie z przejrzystości działania (PDF). Sprawozdanie z przejrzystości działania 2020 (PDF) Sprawozdanie z przejrzystości działania 2021 (PDF) Sprawozdanie z przejrzystości działania 2022 (PDF) Sprawozdanie z przejrzystości działania 2023 (PDF)

Kliknij aby zapoznać się z naszą polityką antykorupcyjną (PDF) POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Firma audytorska należy do sieci, którą tworzy łącznie z firmą audytorską TAT AUDIT Sp. z o.o. 

Współpracowaliśmy między innymi z:

Dowiedz sie więcej

Doświadczony i kompetentny zespół

Dbamy o indywidualne potrzeby klienta.
Dowiedz sie więcej

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.