Strefa Klienta przeznaczona jest tylko dla Klientów naszej firmy.

Na stronie internetowej informujemy jak dostać się do zabezpieczonej przestrzeni dyskowej, na której za pomocą profesjonalnej sieci teleinformatycznej wymieniamy się potrzebnymi dokumentami w trakcie wykonywania zlecenia. Dla naszych Klientów udostępniamy przydatne materiały, które mają służyć pomocą w trakcie realizacji zlecenia.

Dzięki zastosowaniu serwerów FTP nasi Klienci na bieżąco mają dostęp do przeznaczonej dla nich dokumentacji oraz innych zestawień i raportów a sami mają możliwość przesłania audytorowi niezbędnych plików. Przyspiesza to realizację usługi i ogranicza zakłócenia w bieżącej działalności operacyjnej Klienta. Aby wejść do Strefy Klienta należy podać odpowiednie hasło.

Wpisz hasło

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.