Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

W obecnych czasach wiarygodne sprawozdanie finansowe jest kluczowe dla obrazu solidnego i godnego zaufania przedsiębiorstwa.
Podlegacie pod ustawowy wymóg badania lub zamierzacie zbadać swoje sprawozdanie finansowe z innego powodu?

Skorzystajcie z doświadczonego audytora, który oprócz opinii o sprawozdaniu finansowym da Państwu wskazówki gdzie tkwi dodatkowe ryzyko, co można usprawnić w organizacji, kontroli wewnętrznej i systemie rachunkowości.

Więcej informacji

Audyt środków unijnych

Audyt
środków unijnych

Audyt środków unijnych

Dzięki finansowaniu z Unii Europejskiej wiele projektów stało się realnymi.
Jesteście w trakcie lub w końcowej fazie projektu dofinansowanego ze środków Unijnych?

Aby nie stracić finansowania zlećcie profesjonalny audyt, który zbada prawidłowość wykorzystania środków według wytycznych dla danego projektu.

Więcej informacji

Audyt Organizacji Pożytku Publicznego

Audyt Organizacji
Pożytku Publicznego

Audyt Organizacji Pożytku Publicznego

Zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa Finansów niektóre Organizacje Pożytku Publicznego muszą poddawać badaniu sprawozdanie finansowe.
Wasza Organizacja chce w prawidłowy sposób wykonać swoje obowiązki sprawozdawcze i nie stracić statusu OPP?

Skorzystajcie z audytora, który zbada Wasze sprawozdanie obejmujące działalność statutową i gospodarczą. Kierowana przez Was OPP będzie działała jak szwajcarski zegarek.

Więcej informacji

Przeglądy sprawozdań finansowych

Przeglądy sprawozdań finansowych

Przeglądy sprawozdań finansowych

Zależy Państwu na wiarygodnym sprawozdaniu finansowym ale nie ma to być badanie sprawozdania finansowego.
Chcecie uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości?

Wykorzystajcie możliwość wczesnego wykrycia ewentualnych nieprawidłowości i słabości kontroli by usprawnić wewnętrzny system działający w Państwa jednostce.

Więcej informacji

Badanie zgodności wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych

Badanie zgodności wyceny aktywów TFI

Badanie zgodności wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych

TFI muszą uzyskiwać certyfikat zgodności zasad wyceny aktywów funduszu z polityką inwestycyjną.
Planujecie nowy rodzaj inwestycji lub zamierzacie zmienić politykę inwestycyjną bądź ustalić nowe zasady wyceny aktywów funduszu?

Zatrudnijcie biegłego rewidenta z praktyką w dziedzinie inwestycji kapitałowych.

Więcej informacji

Badanie raportów CSR

Badanie
raportów CSR

Badanie raportów CSR

Sporządziliście raport CSR, który ma świadczyć o zrównoważonym podejściu do środowiska, potrzeb pracowników i społeczności.
Chcecie uzyskać zapewnienie biegłego rewidenta, że Państwa raport CSR spełnia oczekiwania interesariuszy?

Zlećcie nam zbadanie czy raport spełnia przyjęte przez Państwa standardy raportowania CSR.

Więcej informacji

Badanie pakietów konsolidacyjnych (MSSF, US GAAP i inne)

Badanie pakietów konsolidacyjnych

Badanie pakietów konsolidacyjnych

Spółki należące do grup kapitałowych przygotowują pakiety konsolidacyjne według polityki przyjętej przez jednostkę dominującą, potrzebne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Wasza jednostka dominująca poleciła zbadanie poprawności pakietu konsolidacyjnego przez audytora?

Wykorzystajcie nasze doświadczenie w weryfikacji pakietów konsolidacyjnych aby raportowane przez Was informacje były poprawne i spójne zasadami przyjętymi przez jednostkę dominującą.

Więcej informacji

Pozostałe usługi atestacyjne

Pozostałe
usługi atestacyjne

Pozostałe usługi atestacyjne

Istnieją zagadnienia które mierzy się określonymi dla nich kryteriami by informacje o nich zaspokajały oczekiwania zamierzonych użytkowników.
Chcecie zwiększyć pewność spełniania określonych kryteriów dla rejestrowanych zdarzeń lub zawieranych transakcji?

Skorzystajcie z niezależnego poświadczenie danych i informacji, które są przedmiotem Państwa odpowiedzialności.

Więcej informacji

Badanie prognoz wyników emitenta

Badanie prognoz
wyników emitenta

Badanie prognoz wyników emitenta

Emitenci papierów wartościowych przedstawiają prognozy by przedstawić przyszłym inwestorom przyszłą projekcję planowanych wyników finansowych.
Chcecie uwiarygodnić zawarte w prospekcie emisyjnym prognozy?

Skorzystajcie z poświadczenia trafności założeń przyjętych do prognozy by uwiarygodnić przewidywania przedstawiane w prospekcie.

Więcej informacji

Nasze pozostałe usługi

Jeśli chcesz zamówić jedną z naszych usług lub masz dodatkowe pytania wypełnij poniższy formularz.

Imię i nazwisko*
Proszę wpisać imię i nazwisko

Adres e-mail*
Proszę wpisać poprawny adres e-mail

Telefon
Invalid Input

Nazwa firmy*
Proszę wpisać nazwę firmy

Zatrudnienie
Invalid Input

Pytanie o
Invalid Input

NIP
Invalid Input

Nr w KRS
Invalid Input

Adres
Invalid Input

Imiona i nazwiska osób reprezentujących firmę w umowach

1)
Invalid Input

2)
Invalid Input

Nazwa programu, działania, projektu
Invalid Input

Całkowity budżet projektu
Invalid Input

Liczba dokumentów księgowych w projekcie
Invalid Input

Liczba pozycji budżetu
Invalid Input

Źródła finansowania
Invalid Input

Termin przeprowadzenia audytu
Invalid Input

Budżet przewidziany na audyt projektu
Invalid Input

Rodzaj prowadzonej działalności
Invalid Input

Liczba zatrudnionych pracowników

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Liczba zatrudnionych w dziale księgowości

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Liczba wyodrębnionych oddziałów (zakładów)

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Czy oddziały-zakłady sporządzają sprawozdanie finansowe

Invalid Input

Suma bilansowa

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Przychody z działalności podstawowej

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Pozostałe przychody operacyjne

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Przychody finansowe

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Średnia miesięczna ilość dowodów księgowych - w księdze głównej

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Ilość przedsięwzięć budowlanych

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Liczba kontrahentów w roku bieżącym

Krajowych
Invalid Input

Zagranicznych
Invalid Input

Jaki stosowany jest system rozliczenia kosztów

Invalid Input

Proponowany termin zakończenia badania
Invalid Input

Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do zawarcia umowy z naszą firmą
Invalid Input

Treść pytania*
Proszę wpisać treść wiadomości

Aby wysłać wiadomość, przepisz cyfry*
Aby wysłać wiadomość, przepisz cyfry
  OdświeżBłędnie wpisany tekst

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.