Badania due diligence

Badania
due diligence
   

Badania due diligence

Przystępując do negocjacji w sprawie zakupu przedsiębiorstwa warto je poddać pogłębionej analizie due dilligence.
Chcecie mieć gwarancję, że transakcja na proponowanych warunkach będzie dobrym interesem?

Zlećcie nam due dilligence by uzyskać pewność jaka jest realna kondycja finansowa nabywanego przedsiębiorstwa, które linie biznesowe są rentowne, a które wymagać będą zmian. Jakie ryzyka podatkowe i prawne wiązać się będą z włączeniem nabywanej jednostki w struktury Państwa firmy.

Więcej informacji

Wprowadzanie do publicznego obrotu i restrukturyzacja

Wprowadzanie do publicznego obrotu i restrukturyzacja

Wprowadzanie do publicznego obrotu i restrukturyzacja

Obecność w publicznym obrocie daje szeroki katalog korzyści, ale aby je osiągnąć emitent musi sporządzić prospekt emisyjny do zatwierdzenia przez KNF.
Chcecie skorzystać z możliwości, jakie daje notowanie papierów wartościowych na rynku publicznym?

Skorzystajcie z naszego doradztwa jak zoptymalizować swoją sprawozdawczość przed IPO. Zatrudnijcie nas do współtworzenia prospektu emisyjnego byśmy mogli Państwu pomóc dopilnować prawidłowej prezentacji bieżących i porównywalnych danych ze sprawozdania finansowego w prospekcie zgodnie z określonymi dla spółek publicznych kryteriami (w tym MSSF dla grup kapitałowych).

Więcej informacji

Wspomaganie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Wspomaganie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Wspomaganie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Ryzyko towarzyszy każdemu przedsięwzięciu dlatego zarządzanie ryzykiem powinno być istotnym i stałym elementem długoterminowej strategii organizacji.
Chcecie ulepszyć Waszą strategię w odniesieniu do ryzyka w Państwa przedsiębiorstwie?

Skorzystajcie z naszego wsparcia w identyfikacji czynników ryzyka. Proponujemy rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem przekazując zalecenia stosowne do okoliczności, a także pomagamy Państwu zapewnić właściwą równowagę między ryzykiem a możliwościami.

Więcej informacji

Doradztwo CSR

Doradztwo
CSR

Doradztwo CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) jest świadectwem świadomego, holistycznego działania przedsiębiorców, którzy – poza własnym interesem – uwzględniają też globalne problemy, potrzeby pracowników i dobro otoczenia.
Jesteście zwolennikami zrównoważonego rozwoju i poszukujecie innowacyjnego i efektywnego sposobu na zbudowanie przewagi konkurencyjnej?

Skorzystajcie Państwo z naszego doradcy, dzięki któremu osiągniecie równowagę między efektywnością i dochodowością Waszej firmy a interesem społecznym i środowiskowym.

Więcej informacji

Usprawnianie procesów operacyjnych

Usprawnianie procesów operacyjnych

Usprawnianie procesów operacyjnych

Przedsiębiorstwa powołane są do przeprowadzania pewnych działań prowadzących do osiągnięcia określonego rezultatu lub rozwiązujących określony problem zwany procesami operacyjnymi.
Chcecie by procesy realizowane przez Wasz zespół lepiej spełniały potrzeby organizacji?

Zlećcie nam przeprowadzenie audytu wewnętrznego który po analizie modelu i działania m.in. procesów finansowych i organizacyjnych zachodzących w firmie zakończy się raportem z audytu wraz z zaleceniami.

Więcej informacji

Wzmacnianie ładu korporacyjnego

Wzmacnianie ładu korporacyjnego

Wzmacnianie ładu korporacyjnego

W ostatnim czasie inwestorzy zwracają uwagę na optymalizowanie kosztów zarządzania spółką i są zainteresowani inwestycjami w te z nich, które wdrożyły reguły dobrych praktyk zarządzania.
Chcecie uzyskać dobrą ocenę przestrzegania przez Was ładu korporacyjnego?

Skorzystajcie z naszego doradcy, który pomoże Wam we wzmacnianiu ładu korporacyjnego, co przyczyni się do lepszego odbioru działań Państwa firmy przez obecnych i potencjalnych inwestorów.

Więcej informacji

Nasze pozostałe usługi

Jeśli chcesz zamówić jedną z naszych usług lub masz dodatkowe pytania wypełnij poniższy formularz.

Imię i nazwisko*
Proszę wpisać imię i nazwisko

Adres e-mail*
Proszę wpisać poprawny adres e-mail

Telefon
Invalid Input

Nazwa firmy*
Proszę wpisać nazwę firmy

Zatrudnienie
Invalid Input

Pytanie o
Invalid Input

NIP
Invalid Input

Nr w KRS
Invalid Input

Adres
Invalid Input

Imiona i nazwiska osób reprezentujących firmę w umowach

1)
Invalid Input

2)
Invalid Input

Nazwa programu, działania, projektu
Invalid Input

Całkowity budżet projektu
Invalid Input

Liczba dokumentów księgowych w projekcie
Invalid Input

Liczba pozycji budżetu
Invalid Input

Źródła finansowania
Invalid Input

Termin przeprowadzenia audytu
Invalid Input

Budżet przewidziany na audyt projektu
Invalid Input

Rodzaj prowadzonej działalności
Invalid Input

Liczba zatrudnionych pracowników

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Liczba zatrudnionych w dziale księgowości

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Liczba wyodrębnionych oddziałów (zakładów)

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Czy oddziały-zakłady sporządzają sprawozdanie finansowe

Invalid Input

Suma bilansowa

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Przychody z działalności podstawowej

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Pozostałe przychody operacyjne

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Przychody finansowe

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Średnia miesięczna ilość dowodów księgowych - w księdze głównej

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Ilość przedsięwzięć budowlanych

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Liczba kontrahentów w roku bieżącym

Krajowych
Invalid Input

Zagranicznych
Invalid Input

Jaki stosowany jest system rozliczenia kosztów

Invalid Input

Proponowany termin zakończenia badania
Invalid Input

Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do zawarcia umowy z naszą firmą
Invalid Input

Treść pytania*
Proszę wpisać treść wiadomości

Aby wysłać wiadomość, przepisz cyfry*
Aby wysłać wiadomość, przepisz cyfry
  OdświeżBłędnie wpisany tekst

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.