Przekształcanie sprawozdań finansowych na sporządzone wg MSSF

Przekształcanie sprawozdań finansowych na sporządzone wg MSSF

Przekształcanie sprawozdań finansowych na sporządzone wg MSSF

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości różnią się znacząco od zasad przedstawionych w standardach międzynarodowych (MSR/MSSF)
Zamierzacie po raz pierwszy (lub kolejny) przekształcić sporządzane sprawozdania finansowe na zasady MSR/MSSF?

Zlećcie wykonanie przekształcenia naszemu doświadczonemu zespołowi lub skorzystajcie z naszego doradztwa w tym zakresie. Wykonamy te prace za Was lub pomożemy w przeprowadzeniu przez proces przekształcania, pomagając wybrać dozwolone przez MSSF metody wyceny i prezentacji.

Więcej informacji

Opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont

Opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont

Opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont

Ewidencja księgowa ma dostarczać istotne dane potrzebne do podejmowania decyzji gospodarczych danej jednostki.
Zastanawiacie się jaki sposób ewidencji operacji gospodarczych będzie najlepiej na bieżąco informować Was o sukcesach i ostrzegać przed ewentualnymi zagrożeniami?

Skorzystajcie z naszej pomocy w opracowaniu odpowiednich dla Państwa zasad (polityki) rachunkowości wraz z zakładowym planem kont. Mamy pełną świadomość, że Państwa potrzeby i specyfika działalności firmy powinny stanowić główne kryterium doboru zasad i podziału kont.

Więcej informacji

Usługi kompilacji (sporządzanie sprawozdań finansowych)

Usługi kompilacji (sporządzanie sprawozdań finansowych)

Usługi kompilacji (sporządzanie sprawozdań finansowych)

Zdarza się, że osoba odpowiedzialna za sporządzanie sprawozdania finansowego nie może się z różnych przyczyn wywiązać ze swojego zadania.
Chcecie by zaewidencjonowane w ciągu roku transakcje Państwa firmy zostały opublikowane w formie sprawozdań finansowych o podniesionej wiarygodności danych?

Wykorzystajcie naszą wiedzę i doświadczenie z zakresu rachunkowości w celu zebrania, odpowiedniego sklasyfikowania i podsumowania informacji finansowych. Takie sprawozdanie finansowe będzie miało wyższą, jakość z uwagi na wykorzystanie naszej wielostronnej wiedzy i praktyki.

Więcej informacji

Doradztwo w zakresie wyceny aktywów i pasywów

Doradztwo w zakresie wyceny aktywów i pasywów

Doradztwo w zakresie wyceny aktywów i pasywów

Każdego roku jednostki wyceniają swoje aktywa i pasywa. Istniejące regulacje umożliwiają zastosowanie pewnych innowacji które mogą zainteresować przedsiębiorców.
Chcecie ustalić rzeczywistą wartość poszczególnych składników aktywów i zobowiązań lub zmienić sposób ich wyceny?

Skorzystaj z porad doświadczonego audytora, który wskaże czy zastosowany sposób wyceny jest poprawny z punktu widzenia ekonomicznej przydatności i wartości rynkowej wycenianych składników, a także czy istnieją inne korzystniejsze, ale dozwolone metody wyceny. Wpływa to istotnie na alokację kapitału.

Więcej informacji

Przeglądy pod kątem utraty wartości i wyceny dla celów sprawozdawczości finansowej

Przeglądy utraty wartości i wyceny dla celów sprawozdawczości

Przeglądy utraty wartości i wyceny dla celów sprawozdawczości finansowej

Zasoby majątkowe będące w posiadaniu jednostki zmieniają swoją wartość z różnych powodów: natury technicznej i technologicznej, zmiany mody czy gustów, niekorzystnych zmian kursów walut czy zmian celów przedsiębiorstwa.
Chcecie prawidłowo wykazać w sprawozdaniu finansowym stan posiadanego przez jednostkę majątku?

Wykorzystajcie naszą wiedzę i doświadczenie z zakresu rachunkowości by upewnić się, że proponowana wycena aktywów jest prawidłowa oraz, że dokonane odpisy wartości są odpowiednie i dozwolone prawem, a wartości godziwe są ustalone w poprawny sposób.

Więcej informacji

Opracowanie systemu ewidencji CSR i raportowanie CSR

Opracowanie systemu ewidencji CSR i raportowanie CSR

Opracowanie systemu ewidencji CSR i raportowanie CSR

Coraz częściej świadome działania przedsiębiorców w zakresie CSR niosą za sobą również korzyści ekonomiczne.
Jesteście zdania, że sukces rynkowy można połączyć z interesem społecznym i równowagą środowiska naturalnego?

Skorzystajcie z naszej pomocy w opracowaniu systemu pomiaru wpływu Waszej firmy na ludzi i środowisko dla potrzeb raportowania odpowiedzialnego podejścia. Przy okazji wzmocnijcie zaufanie do swojej firmy.

Więcej informacji

Optymalizacja rachunku kosztów

Optymalizacja rachunku kosztów

Optymalizacja rachunku kosztów

Dążenie do wzrostu efektywności działania jednostki wymaga od kierownictwa pilnego śledzenia adekwatności rachunku kosztów i tworzy konieczność jego optymalizacji.
Chcecie upewnić się, że ewidencja kosztów jest odpowiednia, a przyjęte rozwiązania dbają o bezpieczeństwo finansowe spółki, uwzględniają podatki i minimalizują ryzyko nadużyć?

Skorzystajcie z proponowanych przez nas rozwiązań dostosowania do Państwa potrzeb, ewidencji kosztów i przychodów. Efektem będzie usprawnienie procesów księgowych tak by szybko i bezpośrednio dostępne były potrzebne dane.

Więcej informacji

Nadzór księgowy

Nadzór
księgowy

Nadzór księgowy

Jednostka prowadząc ewidencję księgową we własnym zakresie ma potrzebę bieżącego zewnętrznego monitorowania jej poprawności i zgodności z przepisami rachunkowymi i podatkowymi
Chcecie sami prowadzić księgowość, a jednocześnie by ktoś kompetentny przejął obowiązki Głównego Księgowego?

Zlećcie nam usługę nadzoru księgowego pozwalającą na ochronę przed negatywnymi skutkami niezgodności z prawem ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych oraz ewentualnością pomyłek popełnianych przez personel księgowy. Skorzystajcie z outsourcingu pozostawiając obsługę codziennych operacji księgowych we własnej firmie.

Więcej informacji

Usługi dla start-up-ów

Usługi
dla start-up-ów

Usługi dla start-up-ów

Wiemy, jak trudno jest wystartować z własną firmą i odnieść sukces na rynku. Nowy pomysł trzeba przybrać w ramy prawne i organizacyjne.
Chcesz rozpocząć działalność bez zbędnych problemów? Czujesz się zagubiony w gąszczu przepisów?

Skorzystaj z porad doświadczonego audytora! Pomożemy Ci przebrnąć przez procedury rejestracyjne na tyle sprawnie, że jeszcze tego samego dnia będziesz mógł zacząć prowadzić firmę. Ułatwimy start nowego przedsiębiorstwa, realnie pomożemy w przygotowaniu odpowiednich mierników realizacji strategii powstającej firmy.

Więcej informacji

Nasze pozostałe usługi

Jeśli chcesz zamówić jedną z naszych usług lub masz dodatkowe pytania wypełnij poniższy formularz.

Imię i nazwisko*
Proszę wpisać imię i nazwisko

Adres e-mail*
Proszę wpisać poprawny adres e-mail

Telefon
Invalid Input

Nazwa firmy*
Proszę wpisać nazwę firmy

Zatrudnienie
Invalid Input

Pytanie o
Invalid Input

NIP
Invalid Input

Nr w KRS
Invalid Input

Adres
Invalid Input

Imiona i nazwiska osób reprezentujących firmę w umowach

1)
Invalid Input

2)
Invalid Input

Nazwa programu, działania, projektu
Invalid Input

Całkowity budżet projektu
Invalid Input

Liczba dokumentów księgowych w projekcie
Invalid Input

Liczba pozycji budżetu
Invalid Input

Źródła finansowania
Invalid Input

Termin przeprowadzenia audytu
Invalid Input

Budżet przewidziany na audyt projektu
Invalid Input

Rodzaj prowadzonej działalności
Invalid Input

Liczba zatrudnionych pracowników

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Liczba zatrudnionych w dziale księgowości

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Liczba wyodrębnionych oddziałów (zakładów)

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Czy oddziały-zakłady sporządzają sprawozdanie finansowe

Invalid Input

Suma bilansowa

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Przychody z działalności podstawowej

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Pozostałe przychody operacyjne

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Przychody finansowe

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Średnia miesięczna ilość dowodów księgowych - w księdze głównej

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Ilość przedsięwzięć budowlanych

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Liczba kontrahentów w roku bieżącym

Krajowych
Invalid Input

Zagranicznych
Invalid Input

Jaki stosowany jest system rozliczenia kosztów

Invalid Input

Proponowany termin zakończenia badania
Invalid Input

Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do zawarcia umowy z naszą firmą
Invalid Input

Treść pytania*
Proszę wpisać treść wiadomości

Aby wysłać wiadomość, przepisz cyfry*
Aby wysłać wiadomość, przepisz cyfry
  OdświeżBłędnie wpisany tekst

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.